We stelden onze ambities vast

Halverwege 2022 stelden wij onze ambities voor de actieve openbaarmaking van de Woo vast. De actieve openbaarmaking verplicht ons om in fases 11 informatiecategorieën openbaar te maken. Het is nog niet duidelijk welke fase wanneer openbaar moet zijn. Wij volgen deze landelijke fasering. We stelden als ambitie om eerst de wettelijke basis (11 categorieën) correct uit te voeren. Vervolgens zetten we waar mogelijk ons extra in om informatiecategorieën eerder openbaar te maken. Dit doen we in de geest van de wet.
Eind 2022 informeerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer dat het beoogde platform (PLOOI) er in de huidige vorm niet komt. Zodra er een platform is, treedt de verplichting om actief openbaar te maken in fases in werking.