iconKengetallen

Volgens het BBV geven we kengetallen over het onderhoud van kapitaalgoederen. De voorgeschreven kengetallen ziet u in het volgende overzicht:

Stand voorziening 31-12-2022

Besteed jaarbudget

Gereserveerd bedrag

Omvang bezuinigings- maatregelen

Omvang achterstallig onderhoud

Onderhoud gebouwen

-

452

864

n.v.t

Wegen

n.v.t.

6.567

n.v.t

n.v.t

Speelplaatsen

n.v.t.

40

n.v.t

n.v.t

Openbaar groen

n.v.t.

3.627

n.v.t

n.v.t

Bomen

Riolering

-

3.080

728

n.v.t

Afval

-

2.864

n.v.t

n.v.t

Begraafplaatsen

n.v.t.

489

n.v.t

n.v.t

Materieel

n.v.t.

949

n.v.t

n.v.t

Totalen

-

18.066

1.592

-

-