iconInleiding

In deze paragraaf brengen we in beeld welke invloed beleidskeuzes hebben op het veranderende klimaat. Een paar gemeenten hebben ervaring met het halen van de klimaatdoelstellingen met een vergelijkbare methode zoals wij die hieronder beschrijven. Nog niet alle noodzakelijke cijfers waren beschikbaar. Met name de cijfers over de gerealiseerde energiereductie en opwek van duurzame energie ontbreken over 2022. Die komen pas in 2024 beschikbaar.