iconWe nemen deel in stichtingen en verenigingen

We nemen zowel bestuurlijk als financieel deel in twee stichtingen en verenigingen. We zijn niet wettelijk verplicht deel te nemen en de bijdrage kent geen verplichtend karakter, zoals dat bij samenwerkingsverbanden wel zo. We doen hierin vrijwillig mee vanuit ambitie.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Belangenbehartiging, kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van maatschappelijke opgaven zijn de kerntaken van de VNG.

Partijen

Alle 342 Nederlandse gemeenten zijn lid van de VNG. Daarnaast zijn ook de gewesten Aruba en Curaçao en de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius lid.

Vertegenwoordiging

Stemrecht via de Algemene ledenvergadering, geen vertegenwoordiging in het bestuur van de VNG

Risico's

-

Onderwerpen

Uitvoeren Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024', Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, Lobby richting kabinet op gebied van o.a. gemeentefinanciën. De activiteiten van de VNG zijn in het VNG Jaarplan 2023 onderverdeeld in zeven hoofdthema's: Inclusieve samenleving, leefomgeving, lokale democratie en veiligheid, informatiesamenleving, uitvoering, actieve ledenorganisatie en ondersteuning organisatie.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Gewogen inwonerbijdrage en bijdrage voor diensten

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

147.304

158.369

169.723

Bijdrage per inwoner

4,08

4,41

4,70

Eigen vermogen

NB

NB

NB

Vreemd vermogen

NB

NB

NB

Resultaat

NB

NB

NB

Euregio

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Gronau (Dld)

Doelstelling en belang

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen, ondersteunen en coördineren. Een belangrijke taak is de coördinatie van Europese en grensoverschrijdende subsidies (Interreg-programma).

Partijen

Gemeenten in Nederland (Oost-Gelderland en Twente) en Duitsland (Kreis Borken e.o.)

Vertegenwoordiging

De Euregioraad kent in totaal 84 leden. De leden worden benoemd op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel. Daarbij wordt binnen het Duitse en Nederlandse gebied rekening gehouden met de bevolkingscijfers. De in de Euregioraad vertegenwoordigde partijen vormen grensoverschrijdende fracties.

Risico's

-

Onderwerpen

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, Economie & arbeidsmarkt en Maatschappelijke ontwikkeling

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Rekening 2021

Begroting 2022

Rekening 2022

Bijdrage van Bronckhorst

10.456

10.455

10.456

Bijdrage per inwoner

0,29

0,29

0,29

Eigen vermogen

2.305.208

2.399.020

NB

Vreemd vermogen

12.188.649

NB

NB

Resultaat

85.415

8.396

NB