iconInleiding grondbeleid

In deze paragraaf gaan we in op de verwachte resultaten, winstneming en het beleid voor het gebruik van een reserve grondexploitatie.