1A Vitale inwoners en samenleving

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

6-1_ Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal lasten (4)

1.865

1.992

1.842

1.724

Totaal baten (8)

42

-

6

5

Saldo

-1.822

-1.992

-1.836

-1.719

7-1_ Volksgezondheid

Totaal lasten (4)

1.159

1.229

1.206

1.188

Totaal baten (8)

20

-

-

-9

Saldo

-1.139

-1.229

-1.206

-1.196

Totaal deelprogramma 1A

-2.961

-3.221

-3.041

-2.916