iconOnderhoud afvalvoorzieningen

`We werkten volgens het 'Grondstoffenplan 2021-2025'. Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern gemeentelijke ondergrondse verzamelcontainers.

Stand van zaken onderhoud

We vervingen de ondergrondse containers volgens de vervangingsplanning. De kapitaallasten daarvan dekten wij uit de afvalstoffenheffing.

Relevante ontwikkelingen

We investeerden in schone milieuparkjes

We richtten ons op het vergroten van de inzamelcapaciteit. Om die reden plaatsten we bij de milieuparkjes in Drempt, Hummelo en Zelhem extra ondergrondse containers. De uitbreiding op vier nieuwe locaties brachten we in de 2e helft van het jaar in procedure. De definitieve besluitvorming volgt in 2023.

Financiën

We voerden de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit.