Welkom bij de jaarstukken van de gemeente Bronckhorst

Dit zijn de jaarstukken van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2022, deze zijn goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en voorgesteld wordt om deze op donderdag 6 juli 2023 door de gemeenteraad te laten behandelen en vast te stellen. Het geeft u inzicht in het gevoerde beleid en beheer in 2022.

Snelkoppelingen en leeswijzer

Onderstreepte gegevens geven een doorklikmogelijkheid. Klikt u door naar een onderdeel binnen de jaarstukken dan kunt u terug naar waar u was met de 'terug' knop van uw browser. Klikt u door naar een website dan opent deze link in een apart tabblad.

Om de leesbaarheid te verbeteren hebben we de cijfers in tabellen en opstellingen in € x 1.000 gezet, tenzij anders vermeld.