iconOnderhoud gebouwen

We onderhouden onze gebouwen volgens de 'Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 2019-2048'. Deze actualiseren we iedere vier jaar. Wij hebben 32 gebouwen:

  • Brandweergarages, bibliotheken, gymzalen, sporthallen, peuterspeelzalen, begraafplaatsopstallen, gemeentewerven en overige gebouwen maken onderdeel uit van deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving.
  • Woningen behoren tot deelprogramma 2A Passend wonen.
  • Vrijgekomen accommodaties, met name voormalige schoolgebouwen, vallen onder de betreffende deelprogramma’s.

Stand van zaken onderhoud

We voerden het onderhoud doelmatig uit. De gebouwen hebben een redelijke tot goede staat van onderhoud. De coronamaatregelen maakten dat we ook nog in 2022 op een andere manier werkten en onze gebouwen gebruikten.

Relevante ontwikkelingen

We maakten plannen met belanghebbenden over gebouwen 

  • Vanwege herontwikkeling van de locaties van de voormalige scholen in Velswijk, Vorden en Hoog-Keppel, pasten we het onderhoud aan.
  • Voor de gymzalen in Halle en Keijenborg lopen aparte trajecten naar de toekomst van deze voorzieningen. We pasten het onderhoud aan tot het minimum. De Thorbeckezaal bekeken we in samenhang met het onderzoek naar mogelijkheden tot nieuwbouw in Zelhem.
  • We beperkten het onderhoud tot de hoogstnoodzakelijke gebouwonderdelen.

Financiën

We voerden het onderhoud binnen de kostenraming uit.