iconBorg- en garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen

1-1-2022

31-12-2022

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

Voetbalvereniging HC'03

53

47

125

3,900%

20 jaar

14-09-32

Saldo

53

47

Gegarandeerde geldleningen via het WSW

1-1-2022

31-12-2022

Oorspronkelijk leningbedrag

rente %

looptijd

eind-datum

(garantstelling indirect voor 50%)

Stichting HABION

13.000

13.000

13.000

2,515%

30 jaar

02-05-43

ProWonen

10.000

10.000

10.000

3,735%

19 jaar

01-03-25

ProWonen

15.000

15.000

15.000

3,830%

20 jaar

02-05-32

ProWonen

5.000

5.000

5.000

1,199%

20 jaar

31-05-39

ProWonen

10.000

10.000

10.000

0,667%

40 jaar

16-02-60

ProWonen

7.500

7.500

7.500

0,428%

40 jaar

28-09-60

ProWonen

10.000

10.000

10.000

0,084%

10 jaar

25-06-31

Sité Woondiensten

157

-

307

4,390%

34 jaar

01-06-32

Sité Woondiensten

892

892

892

4,690%

32 jaar

01-08-30

Sité Woondiensten

3.500

-

3.500

4,250%

12 jaar

29-12-22

Sité Woondiensten

3.900

5.400

7.000

0,050%

6 jaar

15-03-28

Saldo

78.949

76.792

Borgstelling hypothecaire geldleningen verstrekt aan ambtenaren door het HVO

1-1-2022

31-12-2022

Oorspronkelijk

14 ambtenaren

1.373

1.360

2.078

In de balans opgenomen:

2021

2022

Gewaarborgde geldleningen

53

47

Gegarandeerde geldleningen via het WSW 50%

39.474

38.396

Hypothecaire geldleningen ambtenaren

1.373

1.360

Totaal

40.900

39.803