Overhead

Overhead

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

0-4ALG_ Overhead - algemeen

Totaal lasten (4)

5.986

5.583

6.386

6.487

Totaal baten (8)

41

-

-

65

Saldo

-5.945

-5.583

-6.386

-6.422

0-4COM_ Overhead - communicatie

Totaal lasten (4)

58

57

57

63

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-58

-57

-57

-63

0-4FAC_ Overhead - facilitair

Totaal lasten (4)

1.771

1.848

1.851

1.781

Totaal baten (8)

214

191

191

304

Saldo

-1.557

-1.657

-1.660

-1.477

0-4FIN_ Overhead - financiën

Totaal lasten (4)

6

9

9

7

Totaal baten (8)

-

-

-

-2

Saldo

-5

-9

-9

-9

0-4ICT_ Overhead - ict

Totaal lasten (4)

1.932

1.976

2.346

2.305

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-1.932

-1.976

-2.346

-2.305

0-4JUR_ Overhead - juridisch

Totaal lasten (4)

113

38

198

95

Totaal baten (8)

2

-

-

28

Saldo

-111

-38

-198

-67

0-4PO_ Overhead - p&o

Totaal lasten (4)

833

938

1.038

1.033

Totaal baten (8)

141

45

134

132

Saldo

-692

-893

-904

-901

Totaal Overhead

-10.301

-10.212

-11.559

-11.245