2B Aantrekkelijke leefomgeving

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

0-3_ Beheer overige gebouwen en gronden

Totaal lasten (4)

481

379

438

488

Totaal baten (8)

211

120

212

466

Saldo

-270

-258

-225

-21

1-1_ Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten (4)

2.500

2.719

4.855

4.739

Totaal baten (8)

6

-

2.147

2.716

Saldo

-2.494

-2.719

-2.708

-2.023

1-2_ Openbare orde en veiligheid

Totaal lasten (4)

649

661

839

979

Totaal baten (8)

108

-

-

219

Saldo

-540

-661

-839

-760

2-1_ Verkeer en vervoer

Totaal lasten (4)

5.314

5.223

5.901

6.567

Totaal baten (8)

259

144

126

552

Saldo

-5.055

-5.079

-5.776

-6.015

2-2_ Parkeren

Totaal lasten (4)

28

33

32

33

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-28

-33

-32

-33

2-5_ Openbaar vervoer

Totaal lasten (4)

28

24

24

68

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-28

-24

-24

-68

4-1_ Openbaar basisonderwijs

Totaal lasten (4)

-

9

1

-

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-

-9

-1

-

4-2_ Onderwijshuisvesting

Totaal lasten (4)

1.458

1.285

1.418

1.489

Totaal baten (8)

33

36

36

223

Saldo

-1.426

-1.249

-1.381

-1.265

4-3_ Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal lasten (4)

1.440

1.603

1.685

2.044

Totaal baten (8)

115

183

104

392

Saldo

-1.326

-1.421

-1.581

-1.652

5-1_ Sportbeleid en activering

Totaal lasten (4)

1.364

1.978

814

1.099

Totaal baten (8)

278

-

-

423

Saldo

-1.086

-1.978

-814

-676

5-2_ Sportaccommodaties

Totaal lasten (4)

1.260

1.257

1.231

1.198

Totaal baten (8)

432

392

397

398

Saldo

-828

-865

-834

-800

5-3_ Cultuur-presentatie, productie, particip

Totaal lasten (4)

207

190

186

154

Totaal baten (8)

2

-

-

-

Saldo

-205

-190

-186

-154

5-4_ Musea

Totaal lasten (4)

18

17

17

18

Totaal baten (8)

-

-

-

-

Saldo

-18

-17

-17

-18

5-5_ Cultureel erfgoed

Totaal lasten (4)

479

415

671

707

Totaal baten (8)

37

-

43

51

Saldo

-442

-414

-628

-656

5-6_ Media

Totaal lasten (4)

763

720

720

724

Totaal baten (8)

42

90

72

42

Saldo

-720

-630

-648

-681

5-7_ Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal lasten (4)

3.315

3.063

3.682

3.627

Totaal baten (8)

237

46

65

250

Saldo

-3.078

-3.017

-3.617

-3.377

7-2_ Riolering

Totaal lasten (4)

3.889

3.413

3.406

3.080

Totaal baten (8)

4.791

4.360

4.360

4.459

Saldo

902

947

954

1.379

7-5_ Begraafplaatsen en crematoria

Totaal lasten (4)

455

485

492

489

Totaal baten (8)

549

561

567

529

Saldo

94

76

75

40

8-1_ Ruimtelijke ordening

Totaal lasten (4)

1.920

2.039

2.197

1.920

Totaal baten (8)

201

155

110

184

Saldo

-1.719

-1.885

-2.088

-1.735

Totaal deelprogramma 2B

-18.265

-19.425

-20.370

-18.515