We sloten aan bij het coalitieakkoord

We begonnen met een pilot voor het openbaar maken van de collegestukken, waaronder ook de collegevoorstellen en bijlagen. Dit sluit aan bij het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat we als gemeente staan voor openheid en transparantie. Vanaf 2023 zijn de openbare collegestukken via onze website te vinden.