1B Toegang en individuele voorzieningen

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroot na wijz. 2022

Rekening 2022

6-2_ Wijkteams

Totaal lasten (4)

1.251

1.472

1.374

1.272

Totaal baten (8)

15

5

5

55

Saldo

-1.237

-1.466

-1.369

-1.217

6-3_ Inkomensregelingen

Totaal lasten (4)

7.609

6.613

8.310

8.587

Totaal baten (8)

6.270

5.398

5.330

5.192

Saldo

-1.340

-1.215

-2.980

-3.396

6-4_ Begeleide participatie

Totaal lasten (4)

4.800

4.966

5.321

4.845

Totaal baten (8)

671

954

598

603

Saldo

-4.129

-4.012

-4.723

-4.242

6-5_ Arbeidsparticipatie

Totaal lasten (4)

831

1.336

1.193

760

Totaal baten (8)

60

-20

215

167

Saldo

-772

-1.356

-978

-592

6-6_ Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Totaal lasten (4)

1.076

1.197

1.080

1.163

Totaal baten (8)

65

11

21

54

Saldo

-1.012

-1.186

-1.059

-1.109

6-71_ Maatwerk dienstverlening 18+

Totaal lasten (4)

8.758

8.784

9.431

9.162

Totaal baten (8)

456

430

414

393

Saldo

-8.302

-8.354

-9.018

-8.768

6-72_ Maatwerk dienstverlening 18-

Totaal lasten (4)

11.512

6.660

9.336

8.844

Totaal baten (8)

-

-

-

4

Saldo

-11.512

-6.660

-9.336

-8.840

6-81_ Geëscaleerde zorg 18+

Totaal lasten (4)

143

77

295

252

Totaal baten (8)

1.061

-

338

338

Saldo

918

-77

44

86

6-82_ Geëscaleerde zorg 18-

Totaal lasten (4)

988

1.013

719

842

Totaal baten (8)

-

-

-

4

Saldo

-988

-1.013

-719

-838

Totaal deelprogramma 1B

-28.374

-25.341

-30.139

-28.917